Autoškola Hornek | Vaše cesta začíná u nás...
Ceník autoškoly

Upozornění!
Za vykonání zkoušky musíte zaplatit správní poplatek 700 Kč příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, na kterém budete zkoušku vykonávat, proto není a nemůže být zahrnut v našich cenách.

Platbu je možné provést hotovostí nebo převodem na náš účet a je možné dohodnout splátky v průběhu docházky.

ceník ke stažení