Autoškola Hornek | Vaše cesta začíná u nás...
Platební informace

Za naše služby je možné platit některým z níže uvedených způsobů, který Vám nejlépe vyhovuje.Hotovostní platba:

Platbu v hotovosti můžete provést za jakoukoliv naší službu v místě naší provozovny, nebo případně u jednotlivých učitelů. Vždy za platbu obdržíte účtenku s naším razítkem, podpisem, uvedením  Vašeho jména, adresy, částkou a uvedením služby, za kterou platíte. ( Při zahájení jste byli poučeni, že při výuce a výcviku je Vaší povinností mít při sobě vždy Váš doklad totožnosti a průkazku žáka. Je potřeba předložit je i při hotovostní platbě.)  Bezhotovostní platba:


Autoškola: Za služby naší autoškoly (výcvik řidičů, kondiční a doplňovací výcvik, navrácení řidičských oprávnění) je možné provést platbu převodem z Vašeho účtu na náš účet u KB v Chebu ( číslo účtu: 207940331/0100 ). K identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol evidenční čílo, které máte v levém spodním rohu průkazky na titulní straně nebo se na Vaše evidenčí číslo zeptejte učitele. Je možné si za provedení služeb autoškoly nechat vystavit fakturu a jako variabilní symbol pak uveďte číslo faktury.


Školící středisko řidičů, autoškola a autodoprava: Za tyto naše služby, které nechcete uhradit v hotovosti požádejte o vystavení faktury a při bezhotovostní platbě uveďte jako variabilní symbol číslo faktury.


čísla našich účtů:   služby autoškoly a akreditovaného školícího střediska
                           uhraďte na účet:   207940331/0100    

                              služby autodopravy                                                  
                            uhraďte na účet:  8816620217/0100