Adresa a kontakty

Přihláška žáka k výcviku pro získání řidičského
oprávnění a kondiční jízdy

Lékařský posudek – ke stažení

 

Poučení k vyplnění přihlášky :

  • dokument stáhněnte nebo použijte on-line
  • před tiskem si jej prohlédněte
  • tiskněte první dvě stránky oboustranně na jeden papír formát A4
  • řádně čitelně vyplňte první stranu ( dle OP včetně trvalého bydliště ) a podepište, není – li Vám ještě 18 let i zákonný zástupce (rodič)
  • třetí stranu „tiskopis pro Vašeho praktického lékaře“ tiskněte samostatně na další papír A4
  • je možné, že Váš praktický lékař má vlastní formulář, vždy se přesvěčte, že jsou formůláře obsahem shodné  a čitelně a úplně vyplněné podepsané a opatřené razítkem. Na razítku i v záhlaví musí být zřetelné, že potvrzení vystavil  praktický (závodní) lékař  vyhnete se tak, opětovným návštěvám lékaře
  • přineste PŘIHLÁŠKU a  LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ nejpozději do 3 měsíců,  později jsou neplatná

Elektronická přihláška

Pečlivě vyplňte všechny údaje

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro účely poskytnutí služby podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).